wyszukiwanie zaawansowane
akcesoria + wideo + foto + multimedia
1 » Regulamin2

Kategorie

Producenci
Nowości w sklepie
123456
Kontakt
 • SklepWideo.pl
  ul.Kolumba 88/89
  wejście A, lok.205
  70-035 Szczecin
  NIP: 955-167-71-92
 • E-mail:sklep@sklepwideo.pl
 • Telefon91 8525489
 • Biuro czynnecodziennie 11.00 - 17.00
Systemy płatności
 • Akceptujemy płatności z konta PayPal oraz kartą kredytową Visa i MasterCard
 • Akceptujemy przelewy on-line z wielu banków za pośrednictwem systemu Przelewy24

Regulamin

§ 1 INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Sklep internetowy SklepWideo.pl określany dalej jako "Sklep", jest prowadzony przez firmę MEDIUM ART zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Szczecina pod numerem UN/022803/04, numer REGON 811268150, numer NIP 955-167-71-92. Kontakt ze sklepem jest możliwy za pośrednictwem poczty e-mail pod adrsem sklep@sklepwideo.pl, telefonicznie pod numerem 91 8525489 lub listownie na adres biura: ul. Kolumba 88/89 lok.205, 70-035 Szczecin

2. Wszystkie występujące w serwisie nazwy firm i znaki towarowe zostały użyte w celach informacyjnych i są własnością tychże firm.

3. Ceny na stronie internetowej sklepu są podawane w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

4. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

5. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§ 2 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I WYSYŁKA

1. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową www.sklepwideo.pl, pocztą e-mail lub telefonicznie. Zamówienia drogą internetową można składać przez całą dobę, we wszystkie dni w roku. Zamówienia przez telefon przyjmowane są w godzinach pracy biura handlowego.

2. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu przyjęcia go przez obsługę Sklepu. Przyjęcie zamówienia złożonego poprzez internet następuje z reguły w dniu złożenia zamówienia lub w następnym dniu roboczym.

3. Warunkiem przyjęcia zamówienia jest podanie pełnych danych niezbędnych do jego realizacji.

4. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z Zamawiającym przed nadaniem przesyłki, w celu potwierdzenia zamówienia lub weryfikacji danych.

5. Realizacja zamówienia następuje bezzwłocznie, standardowo w terminie 1-3 dni roboczych od momentu przyjęcia. W przypadku wydłużenia tego terminu spowodowanego np. chwilowym brakiem towaru, Sklep powiadamia o tym Zamawiającego. Maksymalny czas na dostarczenie towaru nie może przekroczyć 30 dni od daty zawarcia umowy.

6. Wszystkie informacje odnośnie warunków płatności i kosztów wysyłki obowiązują przy dostawach na terytorium Polski. Warunki ewentualnej wysyłki poza granice Polski są ustalane indywidualnie.

7. Przy wyborze płatności w formie przedpłaty, towar jest wysyłany wyłącznie po zaksięgowaniu wpłaty rachunku Sklepu. Wpłata powinna być dokonana w terminie do 14 dni liczonych od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji. Po upływie tego terminu zamówienie jest anulowane. Jeżeli występuje konieczność wydłużenia terminu wpłaty, Klient powinien powiadomić o tym Sklep.

8. Do każdej przesyłki z zamówionym towarem dołączony jest dowód zakupu - paragon fiskalny lub faktura VAT.

9. Towary dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszt przesyłki zależy od wybranej formy płatności oraz wartości zamawianych produktów i jest podawany na stronie internetowej w formularzu zamówienia. Przesyłki doręczane są zgodnie z regulaminem firmy kurierskiej. Z reguły doręczenie następuje w następnym dniu roboczym po nadaniu paczki.

§ 3 REKLAMACJE

1. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121)

2. Wada fizyczna towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sklep zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.

3. Wada prawna towaru zachodzi wówczas, gdy towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

4. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

5. W przypadku Klienta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania towaru.

6. Jeżeli towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniany lub naprawiany w ramach rękojmi albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

7. Jeżeli towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

8. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep.

9. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

10. Sklep zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

11. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sklep zobowiązuje się wymienić wadliwy towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.

12. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sklep zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania.

13. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Klienta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.

14. Klient realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi dostarczy wadliwy towar na adres Sklepu. Wraz z towarem należy dostarczyć kopię dowodu zakupu oraz pisemmną informację zawierającą opis wady i adres zwrotny.

§ 4 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Klienta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór jest publikowany na stronie sklepu.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: MEDIUM ART, ul. Kolumba 88/89, 70-035 Szczecin. Oświadczenie może być przesłane wraz ze zwracanym towarem.

4. Jeżeli oświadczenie zostało wysłane bez zwracanego towaru, Klient zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

5. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy: ul. Kolumba 88/89, 70-035 Szczecin

6. Sklep w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia towaru w wysokości najtańszej dostępnej opcji wysyłki, przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania.

7. Zwrot należności następuje w postaci przelewu bankowego na rachunek wskazany przez Klienta lub w przypadku płatności elektronicznej lub kartą - za pośrednictwem systemu, przy pomocy którego dokonano płatności.

8. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Klient powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Prawo Klienta do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:

 • w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w którym przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczeniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

10. Klient ponosi koszty zwrotu towaru Sprzedawcy.

§ 5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe klientów Sklepu są chronione zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Dane te są gromadzone i przetwarzane jedynie w celach koniecznych do realizacji zamówień i ułatwienia korzystania z funkcjonalności Sklepu. Właściciel Sklepu dokłada wszelkich starań aby zapewnić bezpieczeństwo danych i ochronę prywatności użytkowników.

2. Szczegółowe informacje na temat administratora danych osobowych, celu i sposobu ich gromadzenia, praw użytkownika itp. są zawarte w dokumencie "Polityka prywatności" dostępnym na stronie sklepu.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. O zmianie regulaminu Klienci zostaną powiadomieni poprzez umieszczenie informacji na stronie głównej serwisu przez co najmniej 14 dni od daty wejścia w życie nowego regulaminu. Do umów zawartych przed zmianą stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).


Przejdź do strony głównej